Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 25 augusti 2021

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-F2010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Lottning

  Uppläggning för distanskurs: Kursstart 25 augusti (första träffen). Det är totalt 8 fysiska träffar (varje träff tre dagar) och datum bestäms i samråd med kursdeltagarna. Floristik och faunistik sker på distans. Alla träffar genomförs i Uppsala, utom en av träffarna som är på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil.

  Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via e-post och lärplattformen Studium. Dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen.

  Antal obligatoriska träffar: 8

  Registrering: 24 juli 2021 – 24 augusti 2021

Behörighet: Lärarexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Om kursen

Kursen ger behörighet att undervisa biologi i åk 7-9. Kursen ger en stabil grund inom biologins olika delområden: biologisk mångfald, ekologi, fysiologi, genetik och cellbiologi, samt floristik och faunistik. Ämnesdidaktik, IT och bedömning är centralt. Träffarna lägger tonvikt på diskussion av teoridelar, praktiska övningar kopplade till ämnesteori, samt på hur man kan använda sina kunskaper i egen undervisning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Ronny Alexandersson

E-post: ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 41 42

Kristina Lundgren

E-post: kristina.lundgren@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 19 19