Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-30921 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 2

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: 30 hp engelska

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig till lärare i engelska i grundskola, gymnasie- och vuxenundervisning. Kursen behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, faktatexter, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Du utvecklar och presenterar egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen.

I kursen erbjuds en icke obligatorisk studieresa till Irland, med studiebesök och möten med författare. Om du inte har möjlighet att resa erbjuds valbara alternativa skrivuppgifter.

Uppläggning för distanskurs: I kursen ingår två obligatoriska endagstillfällen på campus i Uppsala. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövningar av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan campusträffarna förekommer obligatoriska nätbaserade föreläsningar och seminarier. Tillgång till dator och bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Maria Allström

E-post: maria.allstrom@edu.uu.se

Telefon: 018-471 79 64