Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-30902 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: I kursen ingår två obligatoriska tillfällen med tvådagarsträffar i Uppsala, totalt fyra dagar. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövningar av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning, då kommunikationen mellan studenter och lärare är nätbaserad. Tillgång till dator och bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

VT21, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-80902 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: I kursen ingår två obligatoriska tillfällen med tvådagarsträffar i Uppsala, totalt fyra dagar. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövning av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter och handledning, då kommunikationen mellan studenter och lärare är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar den engelskspråkiga världen och engelska som globalt språk, samt vilken betydelse det engelska språkets position i världen har inom internationalisering och mångkulturalitet, samt hur detta påverkar engelskundervisningen i årskurs 4-6. En mängd texter i olika genrer och annat material från den engelskspråkiga världen: barnlitteratur, sakprosa, digitala medier, film, musik, dramaaktiviteter, lekar, spel med mera bearbetas utifrån didaktiska perspektiv. Särskild vikt läggs vid användning av IKT i undervisningen.

Du får tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i syfte att utveckla och presentera teman och upplägg för en allsidig och kreativ engelskundervisning med internationella perspektiv. I kursen ingår även diskussioner om demokrati, hållbar utveckling, genus, etnicitet och mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv och hur dessa frågor ryms inom undervisning i engelska i yngre åldrar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Maria Allström

E-post: maria.allstrom@fba.uu.se

Telefon: 018-471 79 64