Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-30914 Anmälan

  Undervisningsspråk: Spanska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Styrdokument och viss annan kurslitteratur är på svenska. Det krävs goda kunskaper i spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är spanska. Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp.

Om kursen

Kursen vänder sig till verksamma lärare i spanska. Kursens övergripande mål är att du utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Du ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt egna ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen omfattar:

 • spansk syntax och språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • centrala teoribildningar inom grammatik och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk
 • skriftlig språkfärdighet med kommunikativa och didaktiska syften
 • kontrast mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • analys och granskning av olika typer av läromedel för grammatikundervisningen i spanskämnet
 • produktion av eget undervisningsmaterial.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Juanma Higuera

E-post: juanma.higuera@edu.uu.se