Kinesiska som skolämne: Teori och praktik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 6 juni 2022

  Slutdatum: 28 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-80930 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad med undervisning upplagd under veckorna 24-26 och 31-24 med självstudier mellan dessa undervisningsperioder. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är också handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 5 maj 2022 – 5 juni 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen kräver kunskaper i kinesiska (mandarin).

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till lärare i kinesiska som modernt språk. Det övergripande målet är att du ska fördjupa dina kunskaper om teori, forskning och beprövad erfarenhet vad gäller att undervisa i kinesiska i svensk skola, samt utveckla din förmåga att koppla detta till den egna undervisningen. Kursen ges på kinesiska (mandarin) med vissa inslag på svenska. Du kan själv välja om skriftliga examinationsmoment ska skrivas på kinesiska eller svenska.

Kursen omfattar:

 • kinesiska som skolspråk i Sverige
 • teoribildning och forskning som andraspråksinlärning
 • utveckling av elevernas receptiva förmågor (lyssna och läsa)
 • utveckling elevernas produktiva förmågor (tala och skriva)
 • undervisning av tecken, ord och grammatik
 • läxor, prov, bedömning och betygsättning
 • läromedel och verktyg för inlärning och undervisning
 • digitaliseringens roll för undervisning i kinesiska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Olle Linge

E-post: olle.linge@fba.uu.se