Kinesiska som skolämne: Teori och praktik 2020/2021 (7,5 hp)

Sommar 2020, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 8 juni 2020

Slutdatum: 30 augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 16 mars 2020

Anmälningskod: UU-80912 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad med undervisning upplagd under veckorna 24-26 och 31-24 med självstudier mellan dessa undervisningsperioder. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är också handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

HT20, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-30903 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation också nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

VT21, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-80903 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation också nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Observera att kursen ges på kinesiska (mandarin) med vissa inslag på svenska. Goda kunskaper i kinesiska krävs. För skriftliga examinerande moment kan du själv välja att skriva på svenska eller kinesiska. Kursen är en utveckling av Att undervisa i kinesiska - teori och praktik, och ersätter denna.

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till lärare i kinesiska som modernt språk. Det övergripande målet är att du ska fördjupa dina kunskaper om teori, forskning och beprövad erfarenhet vad gäller att undervisa i kinesiska i svensk skola, samt utveckla din förmåga att koppla detta till den egna undervisningen. Kursen ges på kinesiska (mandarin) med vissa inslag på svenska. Du kan själv välja om skriftliga examinationsmoment ska skrivas på kinesiska eller svenska.

Kursen omfattar:

  • kinesiska som skolspråk i Sverige
  • teoribildning och forskning som andraspråksinlärning
  • utveckling av elevernas receptiva förmågor (lyssna och läsa)
  • utveckling elevernas produktiva förmågor (tala och skriva)
  • undervisning av tecken, ord och grammatik
  • läxor, prov, bedömning och betygsättning
  • läromedel och verktyg för inlärning och undervisning
  • digitaliseringens roll för undervisning i kinesiska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Olle Linge

E-post: olle.linge@fba.uu.se