Strategisk ekonomistyrning - Masterprogram i redovisning och finansiering

Läsåret 2023/2024

Bild för Strategisk ekonomistyrning - Masterprogram i redovisning och finansiering 2023/2024
Anmälan

Inriktningen strategisk ekonomistyrning, inom masterprogrammet i redovisning och finansiering, ger dig kunskaper för att möta den växande efterfrågan på controllers, ekonomichefer och konsulter. Det är kunskaper som hjälper organisationer att effektivt hantera sina resurser och nå uppsatta mål. Inriktningen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom området oavsett om du väljer att arbeta i den privata eller offentliga sektorn, starta ditt eget företag eller fortsätta med en akademisk karriär.

Om programmet

Inom inriktningen strategisk ekonomistyrning inom masterprogrammet i redovisning och finansiering genomförs studier med fokus på både ekonomisystem och dess organisatoriska sammanhang. Genom studierna får du insikt i ekonomistyrning i olika organisatoriska sammahang och då särskilt hur styrningen kan utformas och används för att formulera och implementera strategier. Inriktningen är lämplig för dig som planerar att arbeta med, och/eller forska inom ekonomistyrnings-/controllerområdet.

Programmet inkluderar

 • digitaliseringens inverkan på analys och ledning av strategiskt företagsekonomiska frågor.
 • studier i samarbete med Forskarskolan management och IT.
 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet.
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området.
 • valfri praktik och möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, med ledande forskare inom bland annat internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, och institutionell analys. Inom institutionen bedrivs ledande forskning inom redovisning, finansiering och strategisk ekonomistyrning. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - något som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil för de som söker programmet

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till ekonomisk analys och ledning. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Michelle Grönlund
Från: Hammarland, Åland, Finland

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag valde att läsa mastersprogrammet i Uppsala dels eftersom jag redan läst min grundutbildning där, dels för att jag gillade upplägget som programmet erbjuder. Mer specifikt att få möjligheten att ha en hel termin praktik var det som avgjorde det slutgiltiga valet. Tidigare har jag läst två ekonomie kandidater, också vid Uppsala universitet. En med redovisning och finans som huvudämne och handelsrätt som biämne. Den andra med nationalekonomi och arbetsmarknadsekonomi som huvudinriktning och tyska som biämne.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa att plugga vid Uppsala universitet är möjligheten att träffa studenter inom olika utbildningar och få möjlighet till ett studentliv med stort utbud!

Vad är mest utmanande? 
– Det mest utmanade för mig är att hålla nervositeten i schack när man ska skriva tentamen. Det är lika nervöst varje gång oavsett hur mycket man har läst och hur väl man än kan materialet. För att försöka dämpa nervositeten brukar jag börja plugga i tid och inte stressplugga kvällen innan, utan i stället kolla på en trevlig serie eller träna.  

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är fantastiskt i Uppsala. Jag har varit aktiv inom Uppsala studentkår, både som ordförande för ett kårparti, ledamot i Konsistoriet (universitetsstyrelse), ”tofsvipa” och som förtroendevald i fullmäktige. Tack vare det engagemanget har jag deltagit i Luciabalen vid Stockholms universitet som hedersgäst, Nobelmiddagen och Nobellunchen på Uppsala slott. Men också professorsinstallation och doktorspromovering kvalar in på listan. Det har verkligen gett mig erfarenheter på ett personligt plan, men också meriter till jobbansökan.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att göra så bra som möjligt ifrån mig och att få en fin språngbräda ut i arbetslivet.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– De generella tips jag vill ge är att börja läsa i tid till examinationer, hitta minnesregler för att minnas matematiska formler och bygg snarare på förståelse än korvstoppning vid inlärning – det lönar sig i längden. Men också att inte låta dina studentuppdrag ta majoriteten av din tid för studier – studentlivet är inte huvudsaken till varför man studerar.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Islandsbron vid Fyrisån.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Allmänna Sångens Valborgsbal på Uppsala Slott är ett magiskt avslut på ett härligt Valborgsfirande.

Var finns den bästa studieplatsen?
– I bottenvåningen på Ekonomikum, Tryckeriet! Perfekt för självstudier, grupparbeten och tentaplugg.

Hösten 2021

Upplägg

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första och andra terminen läser du kurser som är gemensamma för alla vid programmet och kurser som är specifika för just den inriktning du valt. De gemensamma kurserna ger bland annat kunskap om strategiska och affärsanalytiska frågor, redovisningsteori och vetenskaplig metod. Studier inom ekonomistyrningsområdet är kopplade till controlling, ekonomistyrningsfilosofier, och förändringsarbete inom organisationer. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du avsluta andra terminen med att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Under tredje terminen har du möjlighet att välja mellan att göra praktik eller läsa kurser. Genom praktik får du möjlighet att medverka i en organisations arbete och använda de kunskaper du tillgodogjort dig från programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Kurser inom programmet

Termin 1

Strategi och samtidsfrågor, 15 hp

Redovisningsteori, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

Räkenskapsanalys, 7,5 hp

Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker, 7,5 hp

Ekonomistyrningsfilosofier, 7,5 hp

Ledning och styrning av organisatorisk förändring, 7,5 hp

Termin 3

Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. I många kurser är arbete i studiegrupper ett viktigt inslag där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. ​Inom inriktningen strategisk ekonomistyrning medverkar gästföreläsare från ekonomistyrningsområdet, exempelvis controllers. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Utbytesstudier inom företagsekonomi.

Utbytesstudier valfria kurser via Uppsala universitet.

Karriär

Med kunskaper från ekonomistyrningsområdet är det möjligt att arbeta som controller, ekonomichefer (CFO:s) eller konsult. Kunskaperna om kopplingen mellan ekonomistyrning och organisatorisk utveckling skapar goda förutsättningar för att tillföra organisationer både specifika och generella insikter om verksamhetsutveckling. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.

Våra tidigare studenter på programmet arbetar bland annat på:

 • KPMG
 • PwC
 • Nordea
 • Swedbank
 • Nordnet Bank AB
 • Finansinspektionen
 • Vattenfall
 • Novacura
 • Samsung Electronics AB
 • Trafikverket

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Strategisk ekonomistyrning

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2121 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02