Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Läsåret 2023/2024

Bild för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2023/2024
Anmälan

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade frågor. Sådana frågor är till exempel: hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer inom och utom en organisation påverkar personalarbetet? Hur kan du arbeta med kompetensförsörjning för att rekrytera, behålla och utveckla personal?

Om programmet

Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) är en treårig kandidatutbildning som ges i Uppsala och är ett samarbete mellan fyra olika institutioner. Programmet erbjuder tre olika inriktningar - pedagogik, psykologi och sociologi - alla med sina egna intressanta perspektiv och metoder. Även om en av dessa inriktningar kommer att utgöra ett huvudområde i din kandidatexamen läser du till en början vid samtliga institutioner. Upplägget skapar en bred förståelse för personal och arbetslivsfrågor. Därtill läser du även företagsekonomi och arbetsrätt för att verkligen bredda dina kunskaper som komplement till specialiseringen inom huvudområdet.

Utbildningen ger dig

  • perspektiv på samspelet mellan samhälle, organisation, grupp och individ
  • centrala kunskaper för en karriär inom till exempel rekrytering, personal- och utbildningsplanering, kompetens- och organisationsutveckling och utredningsarbete
  • goda kunskaper inom företagsekonomi och arbetsrätt som efterfrågas av framtida arbetsgivare.

PA-programmet förbereder dig för att arbeta både teoretiskt och praktiskt med personal- och arbetslivsfrågor. Personalvetare återfinns inom samhällets alla sektorer, i såväl privat- som offentlig- och frivillig sektor. De flesta större företag, myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer har även egna personalavdelningar där en uppsjö av spännande arbetsuppgifter utförs.

Examen

Vid fördjupning inom sociologi eller psykologi leder programmet till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science). En fördjupning inom pedagogik leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Malin Erson
Kommer från: Gävle

Varför valde du den här utbildningen?
– Innan jag började studera var jag inne på att plugga juridik, ekonomi eller psykologi, men hade svårt bestämma mig. Av en slump hittade jag PA-programmet som innehöll alla dessa tre delar. Ganska snabbt bestämde jag mig för att det var rätt program att studera.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut. Jag tycker att programmet innehåller mycket av det jag hoppats på och hittills har allt känts mycket tilltalande.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Första kursen, pedagogik, har i min mening varit det mest lärorika och intressanta hittills.

Hur var första tiden?
– Första tiden i Uppsala var riktigt rolig. Allt var nytt och spännande och att lära känna nya människor var enkelt då många flyttat hit och inte kände någon sen tidigare. Insparken gjorde också att man lärde känna flera av de som redan studerat en termin eller två.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Vårt program har en bra sammanhållning. PA- programmet är inte lika stort som andra program och man bekantar sig med personer från olika terminer vilket är mycket roligt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är en riktig studentstad med rikt studentliv och hög kvalitet på undervisningen.

Vad har varit mest utmanande?
– Efter gymnasiet tog jag en paus från studier. Vid studiestart var det svårt att hitta tillbaka till en bra studieteknik. Att plugga inför en tenta kändes helt plötsligt som något jag tidigare inte gjort. Till min hjälp har jag haft andra studenter som tipsat och peppat.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en bra grund att stå på inför arbetslivet och under tiden uppleva allt det roliga som studentlivet har att ge.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Stockholms nation som har den bästa frukosten och festerna.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om fem år?
– Då arbetar jag inom HR och gärna med inriktning mot hälsofrågor.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under de två första terminerna på programmet läser du pedagogik, där fokus inom kursen ligger på vuxnas lärande i arbetslivet, kompetensutveckling och anställningsbarhet . Därefter följer en kurs i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Huvudfokus inom kursen är arbetsliv och organisationer, och vi tar upp frågor om villkor och problem i dagens arbetsliv.

Termin två startar med kursen psykologi med inriktning mot arbetsliv. Efter en introduktion till psykologi behandlar kursen samtalsmetodik och testmetoder. Terminen avslutas med en gemensam beteendevetenskaplig metod- och projektkurs.

Därefter läser du företagsekonomi under termin tre och arbetsrätt termin fyra. Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i ett av ämnena: psykologi, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal eller pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv.

Kurser inom programmet

Termin 1

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2

Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp

Metod och projektarbete A, 15 hp

Termin 3

Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4

Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5

Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp

Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp

Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Termin 6

Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 30 hp

Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 30 hp

Alternativ 3: Psykologi C, 30 hp

Om undervisningen

Studierna bedrivs på heltid och du läser en kurs i taget. Studierna sker ämnesvis och är förlagd till tre olika campus i Uppsala. Du får ta del av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar, handledning och självstudier.

Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga tentamina, vanligtvis i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma under kursens gång, såsom redovisning av skriftliga arbeten och aktivt deltagande i seminarier.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har stora möjligheter att berika dina studier med en eller två terminer utomlands vid något av de cirka 150 universitet som programmets institutioner och universitetet som helhet har utbytesavtal med.

Att studera utomlands leder ofta till personlig utveckling och så kallad tyst kunskap som inte går att läsa sig till i kursböckerna, vilket är fördelaktigt på arbetsmarknaden. Därför är utbytesstudier, förutom en häftig upplevelse för dig, även högt uppskattat av många arbetsgivare.

Karriär

Eftersom personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett väldigt brett område av arbetsuppgifter återfinns personalvetare inom samtliga av arbetsmarknadens sektorer, inom såväl offentlig och frivillig som privat sektor. De flesta större organisationer, vare sig det gäller företag, myndigheter, kommuner, regioner eller intresseorganisationer, har någon typ av personalavdelning där personalvetare arbetar. Personalvetare är också anställda på konsultföretag som löser personalfrågor åt andra och kan även vara egna företagare. Exempel på några vanliga arbetsuppgifter för personalvetare är:

  • Rekrytering
  • Personal- och utbildningsplanering
  • Kompetens- och organisationsutveckling
  • Förhandlings- och utredningsverksamhet
  • Informations- och personalsocialt arbete

Andra arbetsuppgifter gäller arbetslivsfrågor och berör arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitik. Personalvetare gör utredningar av arbetsmiljö, medbestämmande och facklig utbildningsverksamhet. Dessutom kan personalvetare arbeta med personalfrågor inom arbetsmarknadsförvaltningen, vilket bland annat innebär arbetsförmedling, arbetsvård, yrkesvägledning, försäkringsfrågor samt sysselsättnings- och arbetsmarknadsplanering.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (36 %) - Högskoleprov (34 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften högskoleprovsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P7300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (36 %) - Högskoleprov (34 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften högskoleprovsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare, sociologi

studievagledare@soc.uu.se

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02