Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Concurrency och parallellprogrammering (Concurrency and Parallel Programming)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Concurrency och parallellprogrammering (giltig från HT 2015)
Inriktningen består av följande kurser. Övriga kurser väljs fritt från den allmänna inriktningen.

Termin 1

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1DL600 och 1DL570.

Period 1

Period 2

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1DL600 och 1DL570.

Period 3

Period 4

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4