Energiomvandling

Ökad elektrifiering kan vara en del av lösningen på problemet med samhällets beroende av fossila energikällor. Utökad elproduktion behövs för att försörja eldrivna transporter men också för vissa industriprocesser, till exempel när vätgas produceras med elektrolys – splittring av vatten.

Uppsala universitet har sedan länge starka miljöer inom förnybar elgenerering som vattenkraft, vindkraft, havsbaserad kraft och solceller. Forskningen spänner över allt från material, komponenter och system till meteorologiska förutsättningar och miljöpåverkan. Universitetet har också starka miljöer inom kärnkraft och fusionsforskning.

Solljus genom ett bladverk i en skog
Senast uppdaterad: 2022-06-01