32.1.5 Tillämpad kärnfysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare Henrik Sjöstrand 018-471 3329

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uu.se/fysik/tk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin