Tillämpad ekosystemekologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG305

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen använder sig av avrinningsområden som naturliga enheter för att förstå hur ekosystem på land och i vatten hänger ihop, samt hur människan påverkar ekosystemen. Med utgångspunkt i kunskap om den naturliga strukturen och funktionen av terrestra och akvatiska ekosystem, samt vattnets väg genom landskapet, lär du dig att mäta och bedöma olika sätt av mänsklig påverkan. Därmed ger kursen kunskap om hur ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett hållbart och balanserat sätt.

Kursen har en stark tillämpad sida genom att vi använder oss av avrinningsområden, som också används inom förvaltningen av vatten inom EU. En fallstudie av Jumkilsåns avrinningsområde utanför Uppsala pågår löpande under hela kursen, och omfattar både praktiska moment i fält och på labb, samt utvärdering av både mänsklig påverkan och naturvärden.

Dessutom innehåller kursen utbildning i geografiska informationssystem (GIS) integrerad i det övriga kursinnehållet. GIS är ett verktyg som används brett inom analys och förvaltning av naturresurser, och kursens innehåller även ett individuellt GIS-projekt i nära anknytning till verksamma forskare, vilket ger dig fördjupade färdigheter. I slutet av kursen utvärderas olika avrinningsområden för att identifiera lämpliga områden för skydd inom det europeiska Natura 2000-nätverket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin