Ekologi D

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG382

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen startar med ett projektarbete på en fem dagars fältkurs till universitetets fältstation Norr Malma, vid sjön Erken utanför Norrtälje. Här har vi speciell fokus på att planera och genomföra en ekologisk studie. Du använder statistiska metoder och gör muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fortsätter med en teoretisk del (sex veckor) som består av föreläsningar, litteraturseminarier, och datorövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin