Programmeringsteori

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT034

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen introduceras grundläggande teorier för programanalys, verifiering och samband mellan matematik och programmering. Områden som ingår är: propositionslogik, predikatlogik, likhetsresonemang, formella metoder, språk för formella specifikationer, verifiering, invarianter, partiell korrekthet, terminering, total korrekthet och programsyntes. I kursen ingår också laborationer baserade på språket Spec# där C# är utvidgat med konstruktioner för programanalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin