Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA229

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Vad består universum av? Är det oändligt? Är universum evigt eller hade det en början? Är det del av ett enormt multiversum? Är vårt universum finjusterat? På vilka sätt kan vi få kunskap om sådana frågor och vilka är de möjliga svaren?

Kosmologin har som mål att förstå universums ursprung, utveckling, framtid och dess struktur i sin helhet. Sådana frågor har diskuterats av såväl filosofer, teologer och fysiker genom historien. Med utgångspunkten i den empiriska informationen inom samtida kosmologisk forskning tar denna interdisciplinära kurs upp sådana centrala frågor inom kosmologin utifrån den moderna fysikens, filosofins och religionsfilosofins perspektiv. Kursen knyter an till den pågående debatten inom och mellan dessa forskningsområden samt introducerar koncept, argument och resultat från alla tre discipliner.

Distanskursens upplägg: Föreläsningar och seminarier ges via Zoom. Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin