Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA532

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar ett systematiskt sätt att undervisa fysik på gymnasienivå och grundläggande universitetsnivå. Du kommer att lära dig att använda olika representationer av fysikaliska begrepp, hur du använder enkla experiment i din undervisning, och hur du engagerar elever i aktiviteter som hjälper dem att utveckla fysikaliska tänkesätt, arbetssätt, och en konceptuell förståelse av fysikinnehåll. Dessutom kommer du att lära dig om elevers och studenters mest vanliga svårigheter och hur du kan bemöta dem i praktiken. Kursen själv använder pedagogiska tekniker som du förväntas att använda i din undervisning, såsom grupparbete och användning av enkla experiment.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin