Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA661

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till programmering med Python och programmeringsrelaterad lösningsmetodik.

Introduktion till Python: Installation, NumPy, SciPy, Matplotlib, Spyder.

Komponenter av Python: Grundläggande: Variabler (integers, floats, strings, Booleans, complex). Behållare (containers) (lists, dictionaries, arrays). Operatorer. Input/output (open, read, write, append, print). Programstruktur (indrag (indentation), if, while, for, else, try). Funktioner. Programmering: Grundläggande programmeringstänkande. Numerisk integration. Lösning av icke- linjära ekvationer. Approximation av data. Minsta kvadratapproximation. Grafisk presentation. Lösningsmetodik: uppdelning av problem i delproblem, implementering i Python.

Centrala exempel på tillämpningar hämtas från fysiken, till exempel klassisk mekanik, elektrodynamik, termodynamik och från besläktade ingenjörsområden.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin