Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE039

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Geografiska informationssystem (GIS) och satellitburen fjärranalys är viktiga redskap inom många delar av geovetenskap och andra discipliner som arbetar med rumsligt data. Kursen tar upp teori för rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar i syfte att ge inblick i möjligheter och begränsningar som finns i användandet av GIS och fjärranalys inom naturgeografi, hydrologi och geologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin