Glaciologi och glaciala landskapsprocesser

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE040

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs fördjupar sig inom området glaciologi med fokus på glaciärer och inlandsisar som dynamiska delar i geosystemet och som interagerar starkt med klimatet och omformar landskapet. Kursen tar upp de processer som styr glaciärers dynamik och utveckling över tid och rum, och hur de påverkar och påverkas av omgivande miljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin