Snöfysik och hydrologi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE056

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Snö har en nyckelroll i jordens klimatsystem och är viktig som vattenresurs, livsmiljö, miljö för kemiska utbyten mellan jord och atmosfär. Ibland ger snö upphov till risker och faror. Kursen ger en introduktion till snöfysik, hydrologi, meteorologi, föroreningar i snötäcket, fjärranalys av snötäckeegenskaper samt ekologi hos snötäckta miljöer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin