Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV183

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Optimering av vindkraftsparker utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter studeras. Dessa aspekter hos ett vindkraftsparksprojekt inkluderar även att infrastruktur så som elnät och vägar beaktas. Metoder inom multi-criteria decision analysis (MCDA) introduceras som lämpliga verktyg i beslutsprocesser i vindkraftsutvecklingssammanhang, och metoderna kommer att tillämpas i ett bestämt sammanhang. Ett förslag till bästa lösning formuleras avseende optimal exploateringsnivå för vindkraft inom ett givet område.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin