Vindkraft - vindresurser

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV197

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

I kursen utforskas begreppet vindenergi samt olika metoder som kan användas för bedömning av vindresursen. Vidare studeras faktorer som inverkar på vinden och vad det innebär i samband med bedömning av vindenergiresursen på en plats. Det tas även upp metoder för vindenergiberäkning, hur de modellerar vinden för att beräkna ett vindkraftverks energiproduktion samt om vindmätningsmetoder och betydelsen av vindmätning för att bedöma vindförhållandena på en plats för etablering av vindkraft.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och du får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin