Vindkraft - projektering

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV198

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kärnan i kursen är en förstudie för ett vindkraftsprojekt. Med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna genomför varje kursdeltagare en egen projektuppgift. Kursen behandlar även identifiering av intressenter i sammanhanget projektplanering och tar upp investerings- och finansieringsfrågor liksom planeringssystem, kontraktansvar och projektredovisning. Som verktyg i projekteringsuppgiften används mjukvarorna windPRO och WAsP.

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt. I kursen används en Windows-programvara, windPRO.

Kursen ges på engelska men inlämningsuppgifter och projektrapport kan skrivas på svenska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin