Energikunskap

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV310

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kurser presenterar grunderna om energi och energisystem. Fossil energi: förekomst, prospektering och användning. Kärnkraft och nukleär energi: fission, fusion, elproduktion, bränslehantering, säkerhetsfrågor. Bioenergi, torv, geotermik, framtida energitekniker. Förnybar energi: solceller, vind/vattenenergi: meteorologiska förutsättningar, teknisk översikt, utmaningar. Energins miljöeffekter: växthuseffekten, försurning, landskapsförstörning, med mera. Energidistribution och energins roll för ekonomi och samhälle. Global energi: energitillförsel i olika länder, lokala förutsättningar för produktion, energisäkerhet, med mera.

Distanskursens upplägg: Nätbaserad kurs. Frivilliga föreläsningar vid två tillfällen i Uppsala, en i början och en i slutet på kursen, och för övrigt virtuellt klassrum.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin