Biokemi III

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB418

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Du ska efter kursen ha en breddad och fördjupad kunskap om biokemi, samt en bättre förmåga att hämta och presentera vetenskaplig information. De huvudsakliga teman som berör under kursen är: uttrycket av genomet i form av struktur och funktion samt tid och rum, omvandling av energi och materia, katalys och reglering av biokemiska reaktioner, signaltransduktion, medling av information, samt evolution av proteiner och nukleinsyror. Kursen innehåller diskussion om primär litteratur och presentation av relevant biokemisk forskning, med kontinuerlig kommunikationsträning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin