Högprestanda- och parallellberäkningar

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD064

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Även om datorerna blir snabbare och snabbare finns behovet att få ut så mycket kapacitet som möjligt ur datorn, det vill säga få mer arbete utfört inom en begränsad och rimlig tid. Den här kursen handlar om hur man bygger bra, effektiv och välstrukturerad kod för moderna datorer, hjälpmedel för detta, och hur man tänker för att parallellisera kod på till exempel flerkärniga datorer. Det programmeringsspråk som huvudsakligen används i kursen är C.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin