Social utredningsmetodik - samtalsmetodik, etik och källkritik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SA002

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen behandlas kunskaper om, förståelse för och förmåga att källkritiskt och etiskt analysera, och genom samtalsmetodik hantera, socialt utredningsarbete. Fokus är på praktiska tillämpningsövningar, som är kopplade till utredning av händelseförlopp rörande sociala processer och problem. Utredning och dokumentation inom det sociala området behandlas utifrån bland annat källkritisk och självkritisk reflektion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin