Personlig och professionell utveckling (termin 4)

2 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC144

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin