Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC156

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Sverige har antagit en rad strategier och politiska mål för att säkerställa allas lika rätt att delta i samhället, oavsett funktionsförmåga. Dessutom har Sverige ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad innebär detta egentligen?

Kursen ger fördjupad kunskap om funktionshinder, -nedsättning, och -variation i samhället, och konsekvenser av olika samhällsinsatser. Kursen behandlar:

  • centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning
  • olika teoretiska perspektiv på fysiska och psykiska funktionshinder
  • attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder
  • diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser
  • funktionshinderaktivism
  • socialpolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning
  • tillgänglighet, delaktighet och universell utformning
  • medborgerliga och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin