Grundläggande statistik A4

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2ST063

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. I kursen presenteras och diskuteras olika samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningsområden. I kursen ingår även datahantering med statistisk programvara.

Får ej sökas tillsammans med Statistik A, 30 hp.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin