Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3FB221

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen behandlar två programmeringsspråk: Python och R. Båda språken kan användas för databehandling, statistiska sammanställningar samt grafisk display av data. I kursen avhandlas grundläggande databehandling med Python samt grundläggande databehandling, statistiska sammanställning och grafisk display av data med R. Inom kursen går vi även igenom grundläggande begrepp inom programmering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin