Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3HI001

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger kunskap om innovativa processer och innovativt tänkande som verktyg för att lösa behovsbaserade problem i tvärvetenskapliga grupper. Med tillämpning av speldesign skapar studenterna i grupper lösningar som kan främja hälsa och hälso- och sjukvården. Kursen fokuserar på de fyra pelarna i lärande; kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet.

Första veckan är förberedande studier på egen hand med hjälp av resurser i lärplattformen Studium. Därefter, med start den 5 augusti, följer två veckors undervisning på plats i lärosal med obligatorisk närvaro hela dagarna alla dagar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin