Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3NR201

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vår hjärna är uppbyggd av 100 miljarder nervceller och var och en av dessa nervceller kommunicerar med i genomsnitt 10 000 andra nervceller. Den här kursen ger en förståelse om hur hjärnan fungerar. Vilka nervceller kommunicerar med vilka, och vad är effekterna av denna kommunikation? Vi kommer att ta upp hur nervsystemet utvecklas, lägga grunden för hjärnans anatomi samt gå igenom neurodegenerativa sjukdomar. Vi kommer att gå igenom våra sinnesorgan och de neuronala kretsar som är väl karaktäriserade. Vi kommer även att ta upp psykiatriska sjukdomar och beroende.

Undervisningen sker på campus i Uppsala. Delar av kursens undervisning kan komma att ske på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin