Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS103

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Den här kursen förser dig med breda historiska och kulturhistoriska kunskaper om Främre Orienten från det att folk började samlas i fasta bosättningar fram till vår tideräknings början.

Vi studerar de olika kulturer som befolkade regionen, från Medelhavets östkust genom Syrien, Irak och södra Turkiet fram till Iran. Vi ser hur handel, idéer och teknik, folkvandringar och konflikter förband människor över regionen och bortom den. De tidigaste statsbildningarna i Irak och östra Syrien, Sumer, Babylonien och Assyrien, står i fokus. Här finns de mest allsidiga bevisen i regionen för människors livsvillkor, deras föreställningsvärld och historiens förlopp, tack vare mängden arkeologiska fynd och hundratusentals lertavlor med kilskrift som bevarats fram till vår tid.

Kursen ingår även som delkurs i Assyriologi A och kan inte läsas tillsammans med och tas med i samma examen som denna..

Distanskursens upplägg: Lärandeaktiviteter och examination på distanskurserna är nätbaserade. Examination sker genom inlämningar under kursens gång och en sluttentamen. Kursen ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin