Främre Orientens äldre kulturer: Historia

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS105

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Den här kursen bygger vidare på de breda kunskaper du redan förvärvat via kursen om Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion och tar sitt avstamp i den sena förhistoria då skriftsystem utvecklades i regionen.

Upplägget är i huvudsak kronologiskt. Vi ser på förändringar i befolkningens sammansättning, migrationsmönster och ständiga skiftningar i maktbalans mellan större statsbildningar i regionen. De övergripande dragen i historieförloppet under de 3000 år kursen täcker är dokumenterade med hjälp av lertavlor, privata och officiella inskrifter med kilskrift från offentliga eller privata arkiv och centrala platser. Utblickar mot norr, väst och öst ger dig en bättre förståelse för några av de förändringar som sker under historiens gång, både vad gäller lokala särdrag som mer regionalt präglade förutsättningar.

Med bakgrund i allt detta kommer du få en långt bättre förståelse av hur de forntida kulturerna i Främre Orienten var förbundna genom ömsesidiga utbyten, av fredligt eller mindre fredligt slag, fram till den tid några hundra år innan vår tideräknings början då området kom att underläggas imperier vilka hade sitt ursprung utanför regionen.

Kursen ingår även som delkurs i Assyriologi B och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin