Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5BU006

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller översättningsövningar med praktisk inriktning, träning i att tala och uppfatta bulgariska.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin