Finska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA012

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finska B är en direkt fortsättning på Finska A1 och A2. Kursen ger ökade färdigheter i användningen av finska i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och finsk litteratur och kulturhistoria. Den innehåller fyra delkurser:

  1. Grammatik, 7,5 hp
  2. Muntlig färdighetsträning, 7,5 hp
  3. Skriftlig färdighetsträning, 7,5 hp
  4. Litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. På färdighetskurser är det sammanlagt är det tio online-träffar/delkurs varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin