Finska C1

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA020

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det finska språket. Kursen ger också fördjupade kunskaper inom ytterligare ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk. Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkfärdighet, 7,5 hp
  2. Finsk språkvetenskap, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst en gång i veckan. På vissa delkurser förekommer obligatoriska seminarier i form av videokonferenser. Du förväntas delta aktivt i lektionerna. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Tillgång till internetansluten dator, headset och webbkamera är en förutsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin