Finska A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA023

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finska A2 består av delkurserna Färdighetsträning via textanalys och Finlandskunskap. Du får läsa och översätta finska texter, öka ditt ordförråd, repetera grammatik via textanalys och prata om teman i texterna. Du får även lära dig om Finlands historia och kultur och det finska samhället.

Kursen går på halvfart men förutsätter åtskilligt självständigt arbete.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. På färdighetskursen är det sammanlagt tio seminarier varav åtta obligatoriska, på delkursen Finlandskunskap är det fyra obligatoriska online-seminarier samt en obligatorisk förinspelad föreläsning. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin