Finlandskunskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA024

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finlandskunskap är en kurs för dig som vill lära känna grannlandet Finland. Kursen ökar din förståelse för Finlands kultur och traditioner. Finlandskunskap ger en översikt över Finlands historia, litteratur, befolkning och samhälle. Du får läsa och analysera två finska skönlitterära verk i översättning på kursen.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en gång i veckan. Det förekommer fyra obligatoriska online-seminarier samt en obligatorisk förinspelad föreläsning. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin