Antik grekisk och bysantinsk fiktion

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR704

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar läsning av grekisk fiktionslitteratur i original (till exempel antika romaner, Lukianos, senantik eller bysantinsk satir, eller bysantinska lärda eller folkspråkliga romaner) samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin