Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA109

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fokuserar på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen lär du dig att analysera hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella och symboliska dimensioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin