Kulturarvspolitik och identitet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV705

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs handlar om kulturarv och social/kulturell hållbarhet och fokuserar på kulturarvet som en politisk maktfaktor i förhållande till identitet och tillhörighet. Kursen ger dig en bättre förståelse av de komplexa relationerna mellan kulturarv och människor i samhället, särskilt de relationer som involverar auktoritet och makt. Kursen kommer också att ge dig verktyg för att förstå och hantera denna komplexitet genom kritiska förhållningssätt till kulturarv och bevarande. Fallstudier från olika delar av världen kommer att presenteras.

Under kursen kommer du att möta kulturarv i förhållande till nationalism, kolonialism och postkolonialism. En särskild tonvikt ligger på att balansera den dominerande eurocentriska, materialfokuserade kulturarvsdiskursen, genom att presentera alternativa metoder till och grunder för kulturarv, utforska frågor som materiella och immateriella arv, identitet, äkthet, ägande, samt minoritetsrättigheter och kulturella och mänskliga rättigheter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin