Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA808

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om det äldsta latinet och litteraturen i förklassisk romersk tid (200- och 100-talen f.Kr.).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin