Lingvistik: självständigt arbete, magisteruppsats

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN149

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

En chans att utforska det som fascinerar dig mest med språk. Kursen består av ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Detta ska innefatta ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin