Barnets språkutveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN347

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en insikt i vanliga fenomen i barnspråk och teorier om barns språkinlärning, insikt i teorier om tvåspråkighet och andraspråksinlärning hos barn samt färdighet att analysera barnspråk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin