Retorik, politik och den liberala demokratins kris

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV102

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Är demokratin i fara? Sedan 9/11-attackerna 2001 har det talats om en de liberala demokratiernas kris, där upptagenhet med säkerhetsfrågor och populistiska rörelser destabiliserat begrepp som sanning, fakta, mänskliga rättigheter och det gemensamma goda. Kursen ger ett historiskt och teoretiskt perspektiv på den samtida liberala demokratins kris, med särskilt fokus på politisk-retorisk teori. Du kommer att få bekanta dig med såväl samtida omtalade tänkare som med mer okända verk inom området.

Kursens bärande tanke är att det bakom irrationalitet och slumpmässighet finns mönster som kan vara svåra att förklara inom ramen för traditionell retorisk och politisk teori, men som kan både beskrivas och förstås ur en retorisk filosofisk-antropologisk synvinkel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin