Renässanspolyfoni 2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU044

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Femtonhundratalets kompositionspraxis kom att bli gällande som standardmodell för flerstämmighet i flera hundra år, och har länge varit ett viktigt element i musikteorin för all senare modal och tonal musik. Kursen omfattar övningar i att skriva olika typer av kontrapunktisk sats i femtonhundratalsstil för upp till fyra stämmor, och utgör en fortsättning på kursen Renässanspolyfoni 1.

Distanskursens upplägg: Kursen genomförs helt på distans och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Inga sammankomster eller fasta tider. Kursen examineras löpande.

Undervisning på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin