Polska D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL008

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Du fortsätter att fördjupa dig i de teoretiska och praktiska kunskaperna i polska. Dessutom får du insikt i vetenskapliga metoder och vetenskapligt arbete. Kursen läses på halvfart och under första terminen läser du Slaviska och polska språkhistoria, 7,5 hp, samt Polsk syntax, 7,5 hp. Under den andra terminen lär du dig mer om de vetenskapliga teorierna och metoderna för att självständigt kunna skriva en kandidatuppsats om 15 hp. Tema för uppsatsen väljer du i samråd med dina handledare.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt i stor uträckning. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. På delkursen Examensarbete förekommer obligatoriska seminarierna i form av videokonferenser. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin