AI, livsåskådning och etik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5RG500

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till relationen mellan etik, livsåskådning och artificiell intelligens (AI). Frågor som behandlas är hur människan, hennes verklighetsuppfattning och moraliska ställningstagande påverkas av AI, liksom vilka effekter AI kan få för synen på människan och människans traditionella roll som ansvarsbärare. Kursen ger dig färdighet i att problematisera frågor som rör ansvar, beslutsfattande och demokrati i relation till AI. Dessutom får du färdigheter i att identifiera och analysera socialetiska konsekvenser och livsåskådningsmässiga aspekter av AI.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin